Eksempler

Vores teknologi imødekommer de skærpede krave fra myndighederne omkring energieffektivitet.
Med Zero-komponenten implementeret kan der opnås betydelige besparelser og giver mulighed for et reelt grønt forspring forretningsmæssigt.Hvis ZERO1-komponenten indbygges direkte i elektriske apparater, kan der spares rigtig meget energi og strøm - og penge! Og det går ikke på nogen måde ud over funktionalitet eller tilgængeligheden: man skal ikke gøre noget som helst anderledes som bruger!Hvad er det vores teknologi kan gøre?


Det er enkelte: Hvis elektriske apparater havde vores ZERO1-strømforsyning indbygget, kunne så godt som alt standby spild fjernes fra det enkelte apparat! Kort og godt!

ZERO1 fungerer som en "normal" strømforsyning i apparatet, men er konstrueret således at den ikke bruger strøm, når man ikke aktivt benytter apparatet. Den står er hele tiden klar til at "starte" appartet - så betjeningen er den sammen - man skal ikke gøre noget. Altså intet strømforbrug når apparatet blot står klar - men sammen funktion som altid.

Nedenfor kan du se et par eksempler på "før og efter" - hvad er standbystrømforbruget uden ZERO1-komponenten og også med komponenten indbygget i apparatet - det gør det måske letter at forstå.

Det er naturligvis kun 2 eksempler - andre apparater og konstruktioner kan selvfølgelig også anvende ZERO1 og dermed fjerne standby forbruget på apparatet.

Vi har udvalgt et par eksempler på, hvor meget strømbesparelse der kan opnåes ved brug af vores teknologi - det er kun udvalgte eksempler, andre elektriske apparater kan selvfølgelig også få gavn af ZERO1.
 

Eksempler på besparelser med ZERO1 indbygget.

Elektrisk hæve/sænkebord 97% besparelse
Audio - mulitmedia produkter 76% besparelse
Cirkulations pumper 20% besparels
 

Hæve/sænkebord  - "Før-og-Efter"(tryk på filmen/pilen - så afspilles eksemplet):

Forklaring: Animationen viser først det elforbruget pr. år for et elektriske hæve/sænkebord uden ZERO1 indbygget. Når bordet ikke hæves/sænkes er der et konstant forbrug. Når det hæves/sænkes, stiger elforbruget selvfølgelig. Men bemærk det konstante strømforbrug, når bordet ikke aktiveres - det er standby strøm. Det er opgjort til 17,5 KwH pr. år.


Derefter viser animationen hvordan elforbruget reduceres, med ZERO1 komponent indbygges i hæve/sænkebordet. Det er standby strømmen, som fjernes - altså er der så godt som intet forbrug, når bordet er i hvile. Når bordet hæves/sænkes er der naturligvis et større forbrug.

Audio-produkt - "Før-og-Efter"(tryk på filmen/pilen - så afspilles eksemplet):

Forklaring: Animationen viser først elforbruget pr. år for et audioprodukt  uden ZERO1. Når apparatet ikke benyttes, men blot står "klar", er der et konstant forbrug. Det er standby strøm. Det er opgjort til 16,8 KwH pr. år.


Derefter viser animationen, hvordan elforbruget reduceres, med ZERO1 komponent indbygges i apparatet. Det er standby strømmen, som fjernes - altså er der et væsentligt mindre  strømforbrug, når apparatet ikke benyttes, men blot står tændt ("standby"). Når apparatet tændes for at blive aktivt, er der selvfølgelig et større elforbrug.


 

 

Konsekvenserne af standby strømforbrug?

1 % af verdens Co2 udledning skyldes standby effekt.
15 % af verdens totale strømforbrug udgør standby effekt.

En gennemsnitlig dansk/europæisk husstands standby forbrug koster ca. DKK 2.000 – 3.000.

Rent politisk er der rigtig meget fokus på standby strøm og energispild. Den europæiske lovgivning har fastsat grænseværdier for apparaters standby effekt. pr. 1. januar 2013 halveres grænsen til 0,5W.
Produkter som ikke overholder grænserne må ikke markedsføres I EU (men det sker vist engang i mellem :-).

Den øvrige verden – herunder USA og Asien – skeler kraftigt til den europæiske lovgivning og grænseværdier. 


Vil du vide mere - og har du lyst til at få gode råd en gang imellem?Så tilmeld dig vores nyhedsbrev her - du kan til enhvertid melde dig fra, det lover vi!